Jasný, čistý...
Bright, clean...

Projekt 2004 / 04
Ľahkosť bytia.
Easiness of Being.

H.O.M.i.E. 2009 / 10
Základný motív - jednoduchosť.
The basic theme - simplicity.

Interiér 2011 / 02
Redizajn na počkanie.
Redesign while you wait.

Pekné bývanie 2012 / 03
Malá zmena, veľký úžitok.
Small change, big benefit.

Pekné bývanie 2012


Studio of architecture, interior and design
Štúdio architektúry, interiéru a dizajnu